Cijevi, armature i fazonski komadi izrađeni iz ostalih materijala - PEHD

CNM & CO. d.o.o. isporučuje cijevi za vodoopskrbu, elektro fitinge I fazonske komade, opremu i alate za zavarivanje te drugi potrebni material.
Za transport vode CNM&Co. d.o.o. nudi rješenja u promjerima u rasponu od 20 do 400 mm u skladu sa postojećim nacionalnim standardima većine Europskih zemalja.

Vodovodne tlačne cijevi i spojni elementi izrađeni iz PE 80 i PE 100 dokazali su se tijekom dugogodišnje upotrebe kao vrlo ekonomični sustavi za vodoopskrbu. Oni se još koriste i u opskrbi plina i odvodnji. Daljnja upotreba im je kod industrijskih vodova, transportnih vodova, odlagališta otpada, pripreme umjetnog snijega na skijalištima, raznim pomorskih vodovima a zbog svoje elastičnosti koriste se za sanacije postojećih vodovodnih mreža bez kopanja. 

Zavisno od vanjskog promjera isporučuje se u kolutovima dužine 100 m i palicama dužine 12 m. Palice su složene u drvene okvire – palete. Tlačne cijevi za vodu su crne boje sa uzdužnim plavim crtama. Cijevi su na svojim krajevima zatvorene plastičnim poklopcima ili čepovima. 

Na svakom duljnom metru cijevi ispisani su slijedeći podaci: oznaka proizvođača, certifikat ISO, namjena, tip polietilena, MFI grupa, nazivni tlak, SDR, vanjski promjer x debljina stjenke, norma, proizvodna linija. 

Na poseban zahtjev moguće je tlačne cijevi proizvesti i u plavoj boji te izvanstandardnih duljina, vodeći pri tome računa o mogućnostima prijevoznih sredstava.

PE fazonski komadi izrađeni su najčešće iz PE100 materijala kao i elektrofitinzi.
Oni su crne boje prema RAL 9005. Pakiraju se u kartonske kutije dok su elektrofitinzi još dodatno svaki posebno zapakirani u polietilenske vrećice u kojima se nalazi i magnetska kartica.

OPĆA SVOJSTVA POLIETILENA

Stalnim razvitkom polietilena kao sirovine posljednjih godina došlo je do znatno veće primjene polietilenskih tlačnih sustava. Ovome su doprinijele i nove međunarodne norme ISO 9080, EN 1555, EN 12201 kojima se dopuštaju veći radni tlakovi. 
U usporedbi s drugim plastičnim masama polietilen pokazuje izvanrednu otpornost na difuziju pa je stoga vrlo prikladan za dugogodišnji vijek korištenja pri transportu vode ili plina.
Daljnja izvanredna svojstva su mu elastičnost i UV -postojanost ( posebice kod crnog obojenja ) .

Fiziološka neosjetljivost
Po svojim svojstvima polietilen pripada materijalima dopuštenim za korištenje kod prehrambenih proizvoda . Ovdje svakako treba naglasiti njegovu vrlo dobru upotrebljivost za primjenu u vodoopskrbi.

Vodonepropusnost

Mala masa
Ovo svojstvo omogućuje jednostavno i jeftino rukovanje od istovara do razvođenja po gradilištu, polaganje, montažu i održavanje , bez uporabe teške građevinske mehanizacije.

Velika kemijska postojanost
Polietilen je otporan prema svim organskim materijalima , kiselinama i alkalijama.

Dobra električna otpornost
Polietilen je elektroneprovodljiv a time i otporan prema koroziji.

Visoka elastičnost 
Ovo svojstvo koristi se kako u proizvodnji prigodom namatanja većih duljina cijevi u kolutove tako i pri polaganju u rov pri promjeni smjera trase savijanjem ili “zmijolikim”polaganjem radi kompenziranja duljine uslijed koeficijenta toplinskog rastezanja.

Velika glatkoća unutarnjih i vanjskih površina
Ovo svojstvo utječe na gotovo nezamjetno smanjenje debljine stjenke uslijed habanja tijekom dugog vijeka korištenja cjevovoda . Također je i razlogom da se na unutarnjim površinama ne stvaraju nikakve naslage ni inkrustacije koje bi smanjile unutarnji promjer cijevi a ujedno bile podloga za stvaranje mikrobioloških kultura.

Sposobnost zavarivanja

Polietilen posjeduje izvanredno svojstvo zataljivanja što se koristi za spajanje cijevi.

SPOJNI ELEMENTI IZ PEHD-a (POLIETILENA)

CNM&CO. d.o.o. u svom prodajnom asortimanu nudi kompletan program pehd fitinga i elektro fitinga bilo da se radi o fazonskim komadima za magistralne vodove plina ili vode.

1) PEHD spojni elementi s ugrađenom električnom zavojnicom
– Elektrospojnice 
– Elektro fitinzi
– PE100 fitinzi komplet

2) PEHD spojni elementi 
– PE100 fitinzi komplet

3) Alati i uređaji i razni pribori
– za elektrozavarivanje
– detektibilne trake i trake upozorenja
– pribor za čišćenje

VODOVODNE CIJEVI IZ PEHD-a (POLIETILENA)

Uslijed porasta potreba s jedne, i sve većeg zagađenja s druge strane, opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema današnjice. Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika, neophodni su potpuno nepropusni, zdravstveno ispravni i dugotrajni vodoopskrbni sustavi.

Među različitim materijalima koji danas postoje na tržištu posebno se ističe polietilen, koji se u pedesetogodišnjoj primjeni pokazao kao najjeftiniji i najsigurniji materijal za vodoopskrbne sustave. U usporedbi s tradicionalnim materijalima najvažnije prednosti polietilenskih cijevi za pitku vodu su:

 • fleksibilnost cijevi
 • postojanost prema koroziji
 • iznimna kemijska postojanost
 • potpuno i dugotrajno nepropusni zavareni spojevi
 • dugotrajna higijenska ispravnost
 • dugotrajno dobre mehaničke i fizičke karakteristike
 • mala masa
 • ekološka opravdanost
 • relativno niska cijena

Polietilenske cijevi za vodu su:

 • proizvedene iz polietilena visoke gustoće, HDPE, klase materijala PE80 i PE100
 • dostupne u rasponu promjera od DN 20 do DN 450 mm
 • pogodne za opskrbu pitkom vodom na radnim tlakovima do 25 bara
 • ovisno o promjeru cijevi, isporuka moguća u obliku koluta dužine 100 ili 200 m ili ravnim palicama dužine 12 m (ili prema dogovoru s kupcem).
 • proizvedene u plavoj boji ili crnoj boji s koekstrudiranim plavim linijama
 • u potpunosti sukladne zahtjevima normi HRN EN 12201-2:2003, ISO 4427:1996 i DIN 8074:1999


Polietilenske cijevi za vodu posjeduju potvrdu o zdravstenoj ispravnosti cijevi te DVGW DW-8141AS2071 certifikat.

ZATRAŽI PONUDU

Pošaljite nam upit i saznajte sve potrebne informacije