Cijevi i fazonski komadi iz korugiranog polietilena ili polipropilena, klase SN 8

Cijevi za sisteme kućne i ulične kanalaizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđene za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima osigurava potpuna zaptivenost spoja. Cijevi izdržavaju temperature do + 60°C. Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, agresivne plinove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok postotak benzina (nafta) ili acetona.

Osnovne karakteristike, tehnički podaci i primjena :

– lak materijal
– jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja
– brza i jeftina montaža
-spojnice su otporne na vodu i druge tipove protočnosti
– otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima
– dobar su električni izolator, a takođe su otporne na mehanički uticaj
– vijek trajanja duži od 50 godina
– praktično bez troškova održavanja cjevovoda
– spojevi sa mufama i zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681) 
– EN1401
– DIN19531

Područje primjene i statičke preporuke

Primjena serije cijevi zavisi od mjesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, od opterećenja, od različitih uvjeta i sl.
– Cijevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uvjetima, što znači gdje su zemljište, rov, metode zatrpavanja i sabijanja zemljišta normalni. Cijevi serije S-25 polažu se na terenima gde je izrazito sipak materijal.
Deformacija poprečnog presjeka kontrolira se poslije jednog do tri meseca od polaganja cjevovoda.
– Kod serije S-20 i S-16 deformacija ne smije biti veća od 5% vanjskog presjeka cijevi, a veličina maksimalne deformacije poslije 2 godine nesmije biti veća od 10% presjeka.
– Kod serije cijevi S-25, poslije jednog do tri meseca od polaganja cjevovoda,maksimalna deformacija ne prelazi 5% a deformacija poslije 2 godine smije biti do 8%.

Polaganje kanalizacijskih cijevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog statičkog dokaza po sledećim uvjetima:

– Ispod prometnih površina predviđenih za teret do 30 tona, minimalni pokrivni sloj treba da bude 1,5m.
– Ispod neprometnih površina ili površina koje su samo povremeno izložene prometu lakših vozila, minimalni pokrivni sloj treba da iznosi 0,8m.
– Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cijevi mora da bude najmanje 150mm.Ukoliko se ne mogu izbjeći opterećenja uslijed ugradnih konstrukcionih dijelova, treba ugraditi zaštitne cijevi.
– Pri polaganju u kanale minimalne širine, pokrivni sloj nesmije prijeći 6m , dok pri polaganju ispod nasipa i u veoma široke kanale taj sloj ne treba prelaziti 4m .
– Zemljište za nasipanje treba imati približno slijedeće karakteristike: g<20,5KN/m3 r<22,5O ,
– Polaganje u području podzemnih voda dozvoljeno je samo pod uvjetom da se spriječi odnošenje nasipnog materijala . Odnošenje se spriječava polaganjem u filterski sloj od šljunka ili u beton.
– Ukoliko se odstupa od ovih normi potrebno je vršiti proračun nosivosti cijevi pri čemu treba obezbjediti standardne uvjete nasipanja i sabijanja (DIN 4033) , što znači da u zoni cjevovoda od dna kanala do najmanje 30cm iznad tjemena cijevi treba postići slijedeće vrednosti sabijanja:
– 97% gustoće nekopanog zemljišta za neveziva tla.
– 95% gustoće nekopanog zemljišta za veziva tla. Sve vrijednosti sabijanja treba dokazati tijekom radova.
– Nasipanje u zoni cjevovoda (od dna kanala do najmanje 30 cm iznad tjemena cijevi) vrši se bezkamenitim materijalom koji se ujedno, može i sabijati. Materijal za nasipanje, koji je u direktnom dodiru sa cijevi, može se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba prethodno očistiti od krupnog materijala. Sabijanje oko cijevi vrši se ručnim ili hidrauličkim alatom. Materijal se svaki put nasipa samo do tjemena cijevi i sabijanje se vrši samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cijev. Materijal se sabija sve dok se ne ostvari dobro podgrađivanje kanalizacionog voda sa strane. Nasipanje iznad tjemena cijevi vrši se u slojevima, tako da viši slojevi sabijaju niže.
– Cijevi i spojni dijelovi su vanjskih promjera o 110 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315,400 i o 500 mm , normalne isporuke a veće dimenzije prema upitu !

ZATRAŽI PONUDU

Pošaljite nam upit i saznajte sve potrebne informacije