REFERENCE

Radeći proteklih godina zajedno s našim partnerima i stjećući iz dana u dan nove, kroz protekli period, željeli bi izdvojiti one s kojima smo do sada imali najviše uspjeha:

1.) PODUZEĆA ZA KOMUNALNU VODOOPSKRBU TE DJELATNOST ODVODNJE:

1.) KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka,
2.) Ponikve voda d.o.o.. Krk
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk
3.) LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Opatija,
4.) 6. MAJ d.o.o., Umag,
5.) 1. MAJ d.o.o., Labin,
6.) Komunalac Delnice d.o.o., Delnice
7.) Komunalac d.o.o. Jurdani Jurdani,
LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani
8.) PULA HERCULANEA d. o. o, Pula
9.) VODOVOD PULA d.o.o., Pula,
10.) MED EKO SERVIS d.o.o., Medulin,
11.) USLUGA d.o.o., Poreč,
12.) ALBANEŽ d.o.o., Medulin,
13.) KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Rovinj,
14.) ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč.
15.) ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj,
16.) VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK., Senj,
17.) Vrelo d.o.o., Rab,
LOPARKO d.o.o., Lopar
EKOPLUS d. o. o., Viškovo
ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet,
IVS -Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet
VODOOPSKRBA I ODVODNJA, Cres
GKTD Ivanj d.o.o.,Novi Vinodolski
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi vinodolski
18.) i mnogi drugi….

2.) GRAĐEVINSKA PODUZEĆA:

1.) STRABAG d.d., Zagreb,
2.) GP KRK d.d., Krk,
G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Omišalj
GRAFIST Koper,
3.) Građevinar d.o.o. Čabar., Čabar,
4.) Goran graditeljstvo d.o.o., Delnice
5.) Benčić d.o.o.,Rovinj,
6.) GRAĐEVINAR d.o.o., Rijeka,
Vodogradnja Rijeka d.o.o., Rijeka
ELEKTRO – VODA d.o.o., Cres
DINOCOP d.o.o., Omišalj
GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Kozina
GRAĐEVINSKI OBRT “ŠALIĆ”, Kukci

7.) i mnogi drugi …

3.) MONTAŽERSKA PODUZEĆA:

1.) Trio I d.o.o., Buzet
2.) TEHNOMEHANIKA d.o.o., Rijeka,
3.) GRBAC TIM d.o.o., Jurdani
4.) VILMET d.o.o., Matulji,
5.) VODOTEHNIKA d.d., Zagreb,
6.) ELEKTRO – VODA d.o.o., Cres,
AQUATHERM d.o.o., Kastav
7.) i mnogi drugi…

Koristimo priliku zahvaliti se i svima Vama koje nismo naveli što ste nam pomogli da danas postanemo ono što jesmo, te izražavamo nadu i želju da i dalje budemo jedni prema drugima
otvoreni i spremni na suradnju, kao što smo bili i do sada.

Vaš CNM&CO. d.o.o.

ZATRAŽI PONUDU

Pošaljite nam upit i saznajte sve potrebne informacije