REFERENCE

Radeći proteklih godina zajedno s našim partnerima i stjećući iz dana u dan nove, kroz protekli period, željeli bi izdvojiti one s kojima smo do sada imali najviše uspjeha:

1.) PODUZEĆA ZA KOMUNALNU VODOOPSKRBU TE DJELATNOST ODVODNJE:

1.) KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka,
2.) PONIKVE VODA d.o.o., Krk
3.) PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk
4.) LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Opatija
5.) 6. MAJ d.o.o., Umag
6.) 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag
7.) 1. MAJ d.o.o., Labin
8.) KOMUNALAC d.o.o. Delnice
9.) KOMUNALAC-VIO d.o.o. Delnice
10.) KOMUNALAC d.o.o. Jurdani.
11.) LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani
12.) PULA HERCULANEA d. o. o, Pula
13.) PRAGRANDE d.o.o. Pula
14.) VODOVOD PULA d.o.o. Pula
15.) MED EKO SERVIS d.o.o. Medulin
16.) USLUGA d.o.o. Poreč
17.) ODVODNJA d.o.o. Poreč
18.) ALBANEŽ d.o.o., Medulin
19.) KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Rovinj
20.) ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj
21.) VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK., Senj
22.) VRELO d.o.o., Rab
23.) LOPARKO d.o.o., Lopar
24.) EKOPLUS d. o. o., Viškovo
25.) ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet
26.) IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet
27.) VODOOPSKRBA I ODVODNJA, Cres
28.) VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski
29.) KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka
30.) ČISTOĆA d.o.o. Split
i mnogi drugi….

2.) GRAĐEVINSKA PODUZEĆA:

1.) GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar
2.) GORAN GRADITELJSTVO d.o.o. Delnice
3.) STRABAG d.d., Zagreb
4.) GP KRK d.d., Krk
5.) GRAĐEVINAR d.o.o., Rijeka
6.) BENČIĆ d.o.o. Rovinja
7.) POGRAD d.o.o. Čabar
8.) DINOCOP d.o.o. Omišalj
9.) G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj
10.) GRAFIST Koper
11.) VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Rijeka
12.) ELEKTRO – VODA d.o.o., Cres
13.) GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Kozina
14.) GRAĐEVINSKI OBRT “ŠALIĆ”, Kukci
i mnogi drugi…

3.) MONTAŽERSKA PODUZEĆA:

1.) TRIO I d.o.o., Buzet
2.) TEHNOMEHANIKA d.o.o. Rijeka
3.) GRBAC TIM d.o.o., Jurdani
4.) VILMET d.o.o., Matulji
5.) VODOTEHNIKA d.d., Zagreb
6.) AQUATHERM d.o.o., Kastav

7.) KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. Zagreb
i mnogi drugi…

4.) TRGOVAČKE KUĆE ŠIROM HRVATSKE

Koristimo priliku zahvaliti se i svima vama koje nismo naveli što ste nam pomogli da danas postanemo ono što jesmo, te izražavamo nadu i želju da i dalje budemo jedni prema drugima otvoreni i spremni na suradnju, kao što smo bili i do sada.

Vaš CNM & CO. d.o.o.

ZATRAŽI PONUDU

Pošaljite nam upit i saznajte sve potrebne informacije